تبلیغات
مهــــــــــــــــــدی می آیـــــــــــــــد - دلنوشته برای امام زمان

دلنوشته برای امام زمان


با سلام

کسانی که قصد دارند برای حضرت مهدی(عج)دلنوشته ای بنویسند

میتوانند دلنوشته خود را به آی دی ادمین کانال


 
Admiinmahdimiayaad@

ارسال کنند

 این دلنوشته با نامی که خودتان بخواهید در کانال گذاشته میشود...

شـــــاید دلنوشته شما به دستان مبارک ایشان برسد...

کانال مهدی می آید منتظر دلنوشته های شماست

 بهترین دلنوشته شما در وبلاگ مهدی می آید قرار میگیرد...

 Faghat313nafaryar.mihanblog.com

کانال مهدی می آید در تلگرام...

 mahdimiayaad@

شهادت هنر مردان خداست.

درباره سایت
 • آقـــا سلام

  باز منم ، خاک پایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

  در این کلاس سرد ، حضورتان واجب است

  این بار چندم است که استاد غایب است

  نرگس شکفته است تو را داد می زند

  آقا بیا که فاصله فریاد می کند

  این روزها نمی شود اندوهگین نبود

  دلواپس نهایت تلخ زمین نبود

  امضـــا: دو چشم خیس ولی در هوایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

امکانات سایت
 • آقـــا سلام

  باز منم ، خاک پایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

  در این کلاس سرد ، حضورتان واجب است

  این بار چندم است که استاد غایب است

  نرگس شکفته است تو را داد می زند

  آقا بیا که فاصله فریاد می کند

  این روزها نمی شود اندوهگین نبود

  دلواپس نهایت تلخ زمین نبود

  امضـــا: دو چشم خیس ولی در هوایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان
مهــــــــــــــــــدی می آیـــــــــــــــد

تقـבیم بـہ کسے کـہ مانعے شـבم براے فرجش و او پـבرانـہ בعایم میکنـב